Cascading Style Sheets (css)

css kan översättas till stilmall på svenska. Genom att skapa ett css-dokument till en webbplats kan man bestämma ett utseende återanvänds i flera dokument. Typsnitt, färg och textstorlek är exempel på utseende som kan bestämmas i mallen. Stilmallarnas egenskaper kan placeras på tre platser i (eller utanför) ett (x)html dokument.

Inlänkad stilmall

Det vanligaste sättet att inkludera en css-mall är med hjälp av ett link-element. Man skapar då en extern fil med filändelsen .css som innehåller stilmallarna och länkar till dokumentet via link-taggen i dokumentets <head>. Metoden används för den här webbplatsen. Till smitingen.se hör dessutom ytterligare två css-dokument som styr funktion för bildvisning.

Inbäddad stilmall

Man kan också samla stilmallarna mellan <style>-taggen i dokumentets <head>. På så sätt styr man alltså hur innehållet visas genom definitioner som återfinns i dokumentets topp. Metoden ger större möjligheter att påverka webbplatsens utseende, men är osäker då äldre webbläsare kan tolka stilmallen som vanlig text.

Stilmall i attributet style

Ett annat sätt att använda css är direkt i ett (x)html -dokument. Förutom att det kan uppstå visningsproblem med äldre webbläsare blir det ett större jobb att ändra utseendet på webbplatsen om det måste göras direkt på varje sida istället för i ett dokument som styr hela webbplatsens utseende. För denna metod placeras stilen direkt i det element som man vill påverka, i attributet style.