Ta en tur runt natursköna Klubbsjön

Promenadstigen runt Klubbsjön är väl upptrampad. Sjön ligger nära havsbadet och bjuder på badklippor, grillplatser och vacker natur. även den som behöver rullator eller rullstol kan ta sig ända fram till sjön, där det finns en särskilt anpassad grillplats.

Syftet med naturreservatet Smitingen är att bevara den speciella natur som finns i området med grottor och olika naturtyper. Ett annan viktig del är att underlätta för friluftsliv. Idag finns en stig som är anpassad för rörelsehindrade fram till Klubbsjön där det finns en särskilt anpassad grillplats.

Klubberget högsta punkten

Reservatet består huvudsakligen av block- och sten- stränder samt kuperad bergterräng med i stort sett orörd, gles tallskog. Den högsta punkten är Klubberget 80 meter över havet. Runt Klubbsjön finns äldre, grandominerad skog och i reservatets nordliga delar ingår några områden med yngre tallskog, blandskog och hyggen. Klibbal, som är ett mindre vanligt trädslag i regionen, finns längs sjöns norra strand och vid Bastuhamn i Gånsviken. Skogen på öarna i Klubbsjön har ett relativt stort inslag av lövträd.