Välkommen till Smitingen - året om!

Vid Smitingens havsbad utanför Härnösand kan du både njuta av solen och söka dig ut på annorlunda strövtåg året om. Här finns vackra grottor i spännande formationer, raukar, flyttblock och klapperstenfält. Är du badsugen kan du njuta av riktig sandstrand och fina klippor vid Smitingens havsbad eller ta ett dopp i Klubbsjön. I reservatet finns många promenadstigar och grillplatser. Grillplatsen vid Klubbsjön och vid havsbadet är anpassade för rörelsehindrade.

Ett naturreservat med dramatisk natur

Smitingen-Härnöklubb naturreservat bildades 1988 och är 263 hektar stort. I reservatet ingår havsbadet, Klubbsjön, Härnöklubb och bergen sydväst om Smitingen. Syftet med reservatet är att bevara den speciella natur som finns i området, samt att underlätta för friluftsliv. Terrängen i området är växlande. Bergiga kullar beväxta med gles tallskog sluttar ned mot stränder med block och sten. Högsta punkten i reservatet är Klubbberget med sina 80 meter över havet. Reservatet är med i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000. Förvaltare är Härnösands kommun.